beschermde diersoorten

Steenmarter, hermelijn, wezel :

 

Gelukkig neemt het aantal van deze beschermde kleine roofdieren toe. Zij dragen in grote mate bij tot het verdelgen van ratten en bepaalde muizen. Jammer genoeg is voor hen een prooi een prooi en durven ze zich af en toe in een pluimveehok te wagen om daar hun slag te slaan.

Wij gaan na welke diersoort bij u regelmatig op bezoek komt en overleggen samen met u op welke manier ze kunnen geweerd worden en ze verplicht worden om terug in de vrije natuur hun voedsel te gaan zoeken.

 

Relmuis, eikelmuis, hazelmuis :

 

Deze knaagdiersoorten (slaapmuizen) vindt men normaal alleen in de vrije natuur terug. Door de verdwijning van geschikte natuurlijke biotopen, worden ze echter de laatste jaren ook steeds meer in woningen gesignaleerd. De knaagschade die zij berokkenen valt meestal nog mee, maar het zijn dikwijls de doordringende geur van hun uitwerpselen en het lawaai wanneer zij op zolder zitten te spelen, die mensen soms wanhopig maakt.

Wij zorgen er op een diervriendelijke manier voor dat deze ongenode gasten uw woning niet meer betreden.