insecten

Kakkerlakken :

 

Curatieve bestrijding :

Om een snelle bediening mogelijk te maken trachten we telefonisch reeds een prijs overeen te komen.

De behandeling bestaat uit 2 passages :

Tijdens het eerste bezoek maken we gebruik van langwerkende vloeibare insecticiden, vergiftigde lokazen

en feromoonlijmvallen. Na +/- 6 weken volgt een tweede bezoek waarbij de lijmvallen worden gecontroleerd.

Op basis van het resultaat wordt, waar nodig, plaatselijk nog eens behandeld.

De bewoners moeten tijdens deze behandelingen het pand NIET verlaten.

Onderhoudscontracten :

Deze contracten bevatten 2- of 3-maandelijkse onderhoudsbeurten waarbij er gewerkt wordt met langwerkende insecticiden in verschillende vormen. De bijhorende garantie houdt in dat we, indien nodig, tussen 2 geplande bezoeken in extra komen behandelen zonder meerkosten.

 

Vlooien :

 

Katten- en hondenvlooien worden bestreden door het aanbrengen van speciaal voor dit doel ontworpen

vloeibare insecticiden, op alle oppervlaktes waar de vlooien zich schuil houden (Vloerkleed, stoffen

zetelbekleding, parket etc.) Na opdroging blijft het middel lang genoeg werkzaam om de gehele populatie uit

te roeien. Na enkele weken kan er een korte heropleving plaatsvinden. Het betreft jonge vlooien die pas uit

de cocon komen. Na een tweetal dagen zal deze populatie echter volledig uitsterven.

 

Mieren :

 

Er zijn verschillende miersoorten (zoals bijvoorbeeld de rode grasmier en de zwarte wegmier) die binnenshuis voor veel last kunnen zorgen. Bij de bestrijding van mieren wordt het best beroep gedaan op specialisten zoals Blatella bvba.

De reden hiervoor is dat mieren alleen doeltreffend kunnen bestreden worden als de nesten kunnen verdelgd worden, want het is in de nesten dat de koninginnen huizen die voor de voortplanting zorgen. Het nest vinden is niet zo eenvoudig en behoort tot één van de moeilijkere taken van de ongediertebestrijder.

 

Wespen:

 

Tracht nooit zelf een wespennest te verdelgen!

Wanneer hun nest bedreigd wordt, kunnen deze insecten zeer agressief voor de dag komen. Bovendien reageren veel mensen allergisch op wespensteken dus is het met wespen altijd opletten geblazen!

Onze bestrijder die ter plaatse komt, is terdege uitgerust met het nodige beschermingsmateriaal en het probleem wordt in een mum van tijd voor u opgelost.

 

Vliegen :

 

Het aanbod van professionele middelen ter verdelging van vliegen is zeer groot. Het voorstel dat wij u doen, hangt volledig af van de situatie ter plaatse. Naargelang van de vliegensoort, het biotoop, het voedselaanbod, de plaats van de overlast, de periode van het jaar enz. gaan we over tot een bestrijdingsmethode die in uw omstandigheden het beste resultaat geeft.

We kunnen hiervoor gebruik maken van lokazen, vloeibare insecticiden, strijkmiddelen, vliegenvallen, madendoders en elektrische vliegenverdelgers met UV-lampen.

 

Voorraadinsecten en materiaalaantastende insecten :

 

Tientallen soorten insecten voeden zich met ons voedsel of berokkenen schade aan door ons gebruikte materialen in de bouw, kleding of decoratie. Indien we met de informatie die u ons telefonisch of via email of fax doorgeeft niet kunnen uitmaken welk insect de schade veroorzaakt, komen we ter plaatse kijken en maken we u dan een kosteloze, vrijblijvende offerte. In vele gevallen kan, als u dit wenst, ter plaatse een prijs worden overeengekomen en ook onmiddellijk de behandeling worden gedaan.