knaagdieren

Bruine ratten :

 

Wanneer bruine ratten in gebouwen worden aangetroffen, bevat onze taak 2 aspecten :

- Ten eerste wordt de aanwezige populatie verdelgd door plaatsing van aangepaste lokazen op de dagelijks gebruikte wissels van de dieren. De traagwerkende giffen zorgen ervoor dat de gehele populatie zich gedurende +/- 1 week naar de lokazen begeeft, waarna een pijnloze dood volgt en zij geurloos volledig uitdrogen.

- Vervolgens, en zeker niet minder belangrijk, wordt nagegaan langs waar de ratten het gebouw konden infiltreren. De klant wordt dan geïnformeerd over eventuele aanpassingen die moeten gebeuren om een herinfestatie door ratten te voorkomen.

Op gemeentelijk vlak worden er periodieke bestrijdingsacties ondernomen. De particuliere aanvragen worden door de milieuambtenaar gebundeld en naar onze diensten doorverwezen. Onze rattenvanger behandelt alle aanvragen individueel en geeft de mensen raad om herinfestatie te vermijden.

 

Muizen :

 

Huismuizen kunnen een echte plaag vormen waar men niet zo makkelijk vanaf raakt. Het plaatsen van muizenvallen leidt meestal tot uitschakeling van een paar leden van de muizenfamilie, maar al vlug krijgt de rest van de populatie argwaan en vermijdt ze nog om in de buurt van de vallen te komen. Wij plaatsen aangepaste lokazen, in speciaal hiervoor ontworpen lokaasdozen, op de sporen van de muizen en zorgen ervoor dat u er op korte tijd volledig van verlost bent.

 

Muskusratten en beverratten :

 

Opdrachten voor het vangen van muskusratten met klemmen en fuiken worden meestal gegeven door gemeentebesturen.

Een fenomeen waar we de komende jaren heel waarschijnlijk zullen mee geconfronteerd worden, is de opkomst van de beverratten die in Frankrijk reeds een echte plaag vormen. Om hierop voorbereid te zijn, zijn onze mensen zich in de Vendée gaan specialiseren in de vangst van deze reuzen onder de knaagdieren (ze kunnen tot 12 kg wegen).